NGUỒN TỔNG CAMERA 12V-5A

Giá: 115,000 đ

Giá thị trường 220,000 đ Tiết kiệm: 48%

Nguồn tổng camera 12V-5A dùng cho 2-4 camera, thích hợp cho các loại camera phổ biến tại Việt Nam, chất lượng tốt, an toàn cho hệ thống camera.

Đánh giá NGUỒN TỔNG CAMERA 12V-5A

Nguồn tổng camera 12V-5A dùng cho 4 Camera và đầu ghi 4 kênh, thích hợp cho các loại camera phổ biến tại Việt Nam, chất lượng tốt, bảo hành dài hạn, an toàn cho hệ thống camera.

NGUỒN TỔNG CAMERA 12V-5A

NGUỒN TỔNG CAMERA 12V-5A

Sản phẩm vừa xem